நிறம், Colours

ಬಣ್ಣ

நிறம்

ಬಣ್ಣ

  வண்ண நிறமான

ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ

  

 


 

நிறமில்லாத

ಬಣ್ಣಇಲ್ಲದ

  


 

 

  சிவப்பு

ಕೆಂಪು

    நீலம்

ನೀಲಿ

  கருநீலம்

ಕಪ್ಪುನೀಲಿ ಬಣ್ಣ

   பச்சை

ಹಸಿರು

    மஞ்சள்

ಹಳದಿ

    வெள்ளை

வெண்மை

ಬಿಳಿ

    கருப்பு

ಕಪ್ಪು

  


 

  இருண்ட கருப்பு

ಗಾಢ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ

  காவி நிறமான 

பழுப்புநிறம்

ಕಂದು ಬಣ್ಣ

   இருண்ட பழுப்பு

ಗಾಢ ಕಂದು ಬಣ್ಣ

  


 

  ஊதா

ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣ

    இளஞ்சிவப்பு

ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣ

  


 

 ஒளி இளஞ்சிவப்பு

ತಿಳಿ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣ

  


 

  ஆரஞ்சு

ನಾರಂಗಿ

    ஊதா நிறம்

ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣ

  


 

  கருநீலம் நீல நிறம்

ನೀಲಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ

  


 

  கடலுக்கு அப்பால் உள்ள

ಅಕ್ಕಣಿಲಿ ಬಣ್ಣ

  


 

  பொன்னிறமான

ಬಂಗಾರದ 

  


 

  வெள்ளி

ಬೆಳ್ಳಿಯ 

  


 

  பளபளப்பான

ಚಕಮಕಿ 
--x--

Last modified: Saturday, 13 October 2018, 3:40 PM