விலங்குகள், Animals

விலங்குகள்

விலங்கு

ಪ್ರಾಣಿಗಳು

  

 

 

கரடி

ಕರಡಿ

  

 

 பறவை

ಪಕ್ಷಿ

  

 

 

 


காக்கை

ಕಾಗೆ

  

  

கன்று

ಕರು

  

 


  

பூனை

ಬೆಕ್ಕು

  

 

 


 

மான்

ಜಿಂಕೆ

  

  

நாய்

ನಾಯಿ

  


 

 

யானை

ಆನೆ

   

குதிரை

ಕುದುರೆ

  

 


 

நரி

ನರಿ

  

 

 


 

சிங்கம்

ಸಿಂಹ

  

 கொசு

ನುಸಿ

  

 


 

 

கீரி பிள்ளை

ಮುಂಗುಸಿ

  

  

நல்ல பாம்பு

ನಾಗರಹಾವು

  

  

முயல்

ಮೊಲ 

  

  

--x--

Last modified: Saturday, 13 October 2018, 3:42 PM