உணர்வு, Feelings

உணர்வு

 

 

இன்பம்

மகிழ்ச்சி

ಸಂತೋಷ

  

ಆನಂದ

  

 

 


சினம்

ಸಿಟ್ಟು

  

ಸಿಟ್ಟು

  

 

 

 

நகை

சிரிப்ப 

ನಗು

  

 


 

அழு

ಅಳು

  

 


 

துயரம் 

ದುಃಖ

  

ದುಗುಡ

  

ಶೋಕ

  

 

 

 

பாசம்

நேசம்

அன்பு

ಪ್ರೇಮ

  

 

 


 

நேசம்

கேண்மை

ಪ್ರೀತಿ

  

 

 

 

பயம் 

ಭಯ

  

 

 


 

துணிவு 

மனஉறுதி 

நெஞ்சுரம் 

ಧೈರ್ಯ

  

 

 

வலி

  

ವದನೆ

  

 

 

வெட்கத்தால் 

ನಾಚಿಕೆ

  

 

 பொறாமையுடைய 

ಕಿಚ್ಚು

  

ಅಸೂಯೆ

  --x--

Last modified: Saturday, 13 October 2018, 3:46 PM