வருடத்தின் மாதங்கள், Months

ಮಾಸ

  

மாதம்

ತಿಂಗಳು

  


 

வருடத்தின் மாதங்கள்

 

ஜனவரி

ಜನವರಿ

  

 

 

பிப்ரவரி

ಫೆಬ್ರುವರಿ

  

 

 

கூட்டம்

ಮಾರ್ಚ್

  

 

 

 

ஏப்ரல்

ಏಪ್ರಿಲ್

  

 

 

கூடும்

ಮೇ

  

 

 

ஜீன்

ಜೂನ

  

 

 

ஜீலை

ಜೂಲಾಇ

  

 

 

ஆகஸ்ட்

ಆಗಸ್ಟ್

  

 

 

செப்டம்பர்

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್

  

 

 

அக்டோபர்

ಅಕ್ಟೋಬರ್

  

 

 

நவம்பர்

ನವೆಂಬರ್

  

 

 

டிசம்பர்

ಡಿಸೆಂಬರ್

  

--x--

Last modified: Saturday, 13 October 2018, 3:56 PM