நீ என்ன செய்கிறாய்?

உரையாடல்: ரவி என்ன செய்கிறார் (வேலை / வேலை / தொழில்) அவர் என்ன செய்கிறார் என்று விவேக் கேட்கிறார்.

 

ரவி: நீ என்ன செய்கிறாய்?

ನೀವು ಏನು ಮಾಡತಾಯಿದ್ದೀರ?

ನೀವು (நீ) ಏನು (என்ன) ಮಾಡತಾಯಿದ್ದೀರ (செய்கிறாய்)?

 


விவேக்: நான் ஒரு மென்பொருள் பொறியாளர்.


ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್.

ನಾನು (நான்) ಒಬ್ಬ (ஒரு) ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ (மென்பொருள்) ಇಂಜಿನಿಯರ್ (பொறியாளர்).


--x--

Last modified: Saturday, 13 October 2018, 6:16 PM