ಯ य

अंस्ट्रक्चर्ड -   ಗಾಯಕ   गयका, गयक

  

singer

सोनु निगम एक अच्छी गायका है।

  

सोनु निगम ओल्लेय गयका।

सोनु निगम ओल्लेय (अच्छी) गयका (गयका)

ಸೋನು ನಿಗಮ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಗಾಯಕ.

ಸೋನು (सोनु) ನಿಗಮ್ (निगम) ಒಳ್ಳೆಯ (अच्छी) ಗಾಯಕ (गयका).

 

ನಾಯಕ   नयका, नायक

  

actor

उपेंद्रा मेरा पसंदीदा नयका है।

  

उपेंद्रा नन्न नेच्चिना नयका।

उपेंद्रा नन्न (मेरा) नेच्चिना (पसंदीदा) नयका (नयका है)

ಉಪೇಂದ್ರ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕ.

ಉಪೇಂದ್ರ (उपेंद्रा) ನನ್ನ (मेरा) ನೆಚ್ಚಿನ (पसंदीदा) ನಾಯಕ (नयका है).

 

--x--

Last modified: Monday, 8 October 2018, 4:54 PM