ರ र

अंस्ट्रक्चर्ड -   

 


 

 

ಆಹಾರ   आहारा, खाना

  

food

मुझे त्योहार का खाना पसंद है।

  

ननगे हब्बदा आहारा इशटा।

ननगे (to me) हब्बदा (त्योहार का) आहारा (खाना) इशटा (पसंद है)

ನನ್ನಗೆ ಹಬ್ಬದ ಆಹಾರ ಇಷ್ಟ.

ನನ್ನಗೆ (मुझे) ಹಬ್ಬದ (त्योहार का) ಆಹಾರ (खाना) ಇಷ್ಟ (पसंद है).

 

ಮರ   मरा, पेड़

  

tree

मेरे घर में एक नारियल पेड़ है।

  

नन्न मनेयल्ली तेंगिना मरा इदे।

नन्न (मेरे) मनेयल्ली (घर में) तेंगिना (नारियल) मरा (पेड़) इदे (है)

ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ಮರ ಇದೆ .

ನನ್ನ (मेरे) ಮನೆಯಲ್ಲಿ (घर में) ತೆಂಗಿನ (नारियल) ಮರ (पेड़) ಇದೆ (है).

 

--x--

Last modified: Monday, 8 October 2018, 4:54 PM