Directions

Directions = dikka galu


.......................................

East = poorva galu


.......................................

West = paschima


.......................................

North = uttara


.......................................

South = dakshina

 

.......................................

to the east = purvakke

to the west = paschimakke

to the north = uttarakke

to the south = dakshinakke

----------------------------------------

Side = pakka


.......................................

Up = mele


.......................................

Down = kelage


.......................................

Right = bala


.......................................

Left = edakke


.......................................

to left = edakke

to right = balakke

turn left = yedagade hogi/ edakk(e) tirugi

turn right = balagade hogi/ balakk(e) tirugi

.......................................

Go left = yedagade hogi


Opposite = eddrege


Backward = hinde


Go back = hinde hogiGo forward = munde hogi


Go more forward = inni munde hogi

Go a little forward = swalpa munde hogi

 

Front = mundeSwalpa munde hogiBack = hindeMiddle = madhyaIn = olageOut = horageHere = illi


There = alli


Straight = sida, nera


 

Straight ahead = mundakk(e)

 

Go straight = neravagi hogi


Sideways = addadda


This Way = ikade


That Way = akade


 

Towards the… = ...kadege

Past the… = ... ada mele

Before the… = ...kkinta modalu

 

Intersection = adda raste


 

Uphill = melakke


 

Downhill = kelakke
--x--

Last modified: Monday, 19 November 2018, 7:37 PM